Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

Mercedes Vito Stickers

Σε ένα Mercedes Vitο ενός φίλου
του Νικηφόρου Δασκαλάκη,
Ηλεκτρολόγος στο επάγγ
ελμα
εφαρμόσαμε αυτοκόλλητα για την προώθηση του επαγγέλματος του.
Θα δείτε παρακάτω και φωτογραφικό υλικό από την συγκεκριμένη δουλειά.